Тарифи

Тарифи SMS плащания


YessPay.com предлага SMS номера на тарифи 6.00 лв., 4.80 лв.,2.40 лв., 1.20 лв. и 0.30 лв. с ДДС за трите мобилни оператора – A1, Telenor и Vivacom.

ВНИМАНИЕ!


При плащания със SMS сумите се изплащат от 30 до 45 дни след приключване на месеца.
Пример: Сумата за месец август трябва да получите от 1 до 15 Октомври.

SMS номер от 6.00 / 5.00 лв. (с / без ДДС)*

Брой SMS-и на месец
А1 Telenor Vivacom
цена
% цена %
цена %
от 1 до 100
2.25
45 2.25 45 2.25 45
от 101 до 251
2.30 46 2.30 46 2.30 46
от 251 до 500 2.35 47 2.35 47 2.35 47
от 501 до 1000 2.40 48 2.40 48 2.40 48
над 1001 2.50 50 2.50 50 2.50 50

SMS номер от 4.80 / 4.00 лв. (с / без ДДС)*

Брой SMS-и на месец
А1 Telenor Vivacom
цена
% цена %
цена %
от 1 до 150
1.80
45 1.80 45 1.80 45
от 151 до 250
1.84 46 1.84 46 1.84 46
от 251 до 500
1.88 47 1.88 47 1.88 47
от 501 до 1000 1.92 48 1.92 48 1.92 48
над 1001 2.00 50 2.00 50 2.00 50

 SMS номер от 2.40 / 2.00 лв. (с / без ДДС)*

Брой SMS-и на месец
А1 Telenor Vivacom
цена
% цена %
цена %
от 1 до 250
0.90 45 0.90 45 0.90 45
от 251 до 500
0.92 46 0.92 46 0.92 46
от 501 до 1001
0.94 47 0.94 47 0.94 47
от 1001 до 2000
0.96 48 0.96 48 0.96 48
над 2001
1.00 50 1.00 50 1.00 50

SMS номер от 1.20 / 1.00 лв. (с / без ДДС)*

Брой SMS-и на месец
А1 Telenor Vivacom
цена
% цена %
цена %
от 1 до 500
0.40 40 0.40 40 0.40 40
от 501 до 1000
0.42 42 0.42 42 0.42 42
от 1001 до 2000
0.45 45 0.45 45 0.45 45
от 2001 до 3000 0.48 48 0.48 48 0.48 48
над 3001 0.50 50 0.50 50 0.50 50

SMS номер от 0,30 / 0,25 лв. (с / без ДДС)*

Брой SMS-и на месец
А1 Telenor Vivacom
цена
% цена %
цена %
от 1 до 5000 0.10
40 0.10
40
0.10 40
над 5000
0.11
44 0.11
44
0.11 44

* За Юридически лица регистрирани по ДДС към сумите се начислява 20% ДДС.

Отчитането е за всеки оператор поотделно.

Всеки месец има приспадане на измамен трафик от крайната печалба: SMS-и от злоупотреби – несъбрани задължения от клиенти на Вашите услуги. Това са т.нар. несъбираеми задължения, които се изчисляват и приспадат всеки месец.